צריף עץ שכולו מחזור עצים
כנגד ארבעה קירות דיברה בקתת הREUSE זה שנוצר מחלונות משומשים זה שעשוי מלאטות ותריסים ישנים זה שנבנה מקורות תשתית מפורקים וזה שהתרומם מאדנים מתפוררים


reuse-logo.gif